Brottmål 2

Brottmål

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse har du oftast rätt till en offentlig försvarare. Den offentliga försvararen förordnas av tingsrätten och du har rätt att begära den advokat du önskar.
Den offentliga försvararen har till uppgift att se till att dina intressen tas tillvara under polisens förundersökning samt under rättegången och ska med nit och omsorg tillvarata din rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga beslysning.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträde är ett särskilt biträde – en jurist eller advokat – förordnad av domstolen som biträder dig som utsatts för brott (målsägande). Målsägandebiträdets uppdrag är att tillvarata dina intressen i brottmålet genom att lämna stöd och hjälp till dig både före och under rättegången och genom att bistå dig med att föra ett skadeståndsanspråk med anledning av det brott du utsatts för.
Du har möjlighet att själv begära att en specifik jurist eller advokat att förordnas som ditt målsägandebiträde. I annat fall utser domstolen ett målsägandebiträde åt dig.
Oavsett om det är du själv som väljer ett målsägandebiträde eller om domstolen utser ett biträde åt dig ersätts målsägandebiträdets kostnad av staten.

Särskild företrädare för barn

Barn som varit utsatta för brott kan få ett eget juridiskt biträde. Det är åklagaren som begär att ett sådant biträde ska utses av domstolen. Biträdet kallas för särskild företrädare eller målsägandebiträde, beroende på barnets behov i det aktuella fallet.

Vi på HS Advokatbyrå åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskilda företrädare för barn. Du är välkommen att kontakta oss.

Underlätta
Vill du se hur en rättegångs ser ut, gå in på Brottsoffermyndighetens Rättegångsskola, http://www.rattegangsskolan.se/