Medling

Medling

Advokaterna på byrån åtar sig uppdrag som medlare förordnad av domstol i vårdnads-, boende- och umgängesmål men också direkt från parterna som befinner sig i en tvist rörande barnen men som inte vill gå till domstol, utan vill hitta en lösning utanför domstolen.

Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Medlare bistår parter som befinner sig i en konflikt genom att hjälpa dem att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt. Medling är ett instrument som används vilket ger parterna en möjlighet att påverka utgången och hitta lösningar, utanför domstol.

Vi har medlare som är särskilt tränade i Cross-border Family Mediation genom organisationen MiKK e V i Berlin, Tyskland och är särskilt inriktade på bortförandeärenden.

Vi har en unik kompetens av medling i familjemål, särskilt då våra medlare kan medla på flertalet språk. För närvarande erbjuder vi medling även på arabiska och persiska.

Om parterna kommer överens kan vi hjälpa till att upprätta avtal och överenskommelser, t ex vårdnads-, boende-, umgängesavtal, överenskommelser om kommunikation, avtal om underhåll och bodelning.

Välkomna att kontakta oss på telefonnummer 08-410 05 220, eller mejla oss på info@hsadvokatbyra.se så berättar vi mer om hur vi medlar och vad det skulle kunna kosta i ert fall.