Om oss

Med visionen att förenkla juridiken, göra den mer begriplig, bidra till förståelse för så många som möjligt och skapa trygghet
välkomnar vi dig. Vi tror att det bästa mötet sker mellan personer som förstår varandra. Oavsett språk, bakgrund eller ekonomisk
situation.

Vår historia

Vi har våra rötter i Shiraz, Ljusdal och Uppsala respektive Moskva, Irak och Småland och besitter, förutom de rent juridiska kunskaperna, också kunskaper i flera språk, vilket skapar förtroende och underlättar mötet med många av våra klienter.

Vid sidan av vår professionella verksamhet på Advokatbyrån i Stockholm arbetar vi ideellt på Läkare i världens mottagning i Stockholm – där möter vi en kväll i månaden människor på flykt som söker en fristad i Sverige undan krig och förtryck och ger dem kostnadsfri juridisk rådgivning. I mötet med de asylsökande flyktingarna paras vårt juridiska kunnande med den empati, inlevelse och kulturkompetens som vi har förvärvat både i och utanför Sverige.