Visar artiklar via tagg:Asyl- och utlänningsrätt

Asyl- och utlänningsrätt

Asyl- och utlänningsrätt

En utländsk medborgare som flytt sitt hemland på grund av förföljelse eller risk för annan skyddsgrundande behandling kan ansöka om skydd och uppehållstillstånd i Sverige – asyl. En ansökan om asyl ska lämnas in till Migrationsverket som även är den myndighet som handlägger ärendet. Bedömer Migrationsverket att det i ditt fall finns ett behov av…